Antigrafitová ochrana

100% výsledek s odstraněním graffiti jde jen na plochách, kde je nanesena antigraffitová ochrana