Příspěvky

Mytí oken a čištění markýz Ostrava

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje velký objem prací týkající se mytí oken a čištění markýz Ostrava. Pro zajištění kvalitního mytí oken Ostrava používá naše firma tzv. trik suchého leštění. Naše firma při čištění oken nepoužívá žádné leštící přípravky, které zaručují skleněným plochám dokonalý lesk. Na takto umytých oknech a jiných prosklených plochách bez použití leštidel se nestane, že za nějakou dobu budou na nich viditelné tahy a kruhy po leštění. Okna umýváme čistým rozmývákem a následně je setřeme stěrkou s kvalitní gumou. Při mytí oken Ostrava je důležité nejprve umýt okenní rámy a parapety a následně dokonale umýt skleněnou plochu. Jakmile je prosklený povrch kvalitně vyčištěn, necháme ho následně proschnout a pak leštíme zcela suchou bavlněnou plenou. Tímto způsobem mytí oken Ostrava, zůstane okno dlouhou dobu čisté. Čištění markýz Ostrava může být realizována současně s mytím oken nebo jako samostatně provedená služba. Látkové markýzy jsou čištěny strojovou metodou, kterou také používáme při strojovém čištění a tepování koberců Ostrava. Na markýzy naneseme velmi účinnou a kvalitní čistící chemii značky Bosch RTS, následně kotoučovým kartáčem mechanicky čistíme a poté jsou nečistoty a veškerá vlhkost z povrchu důkladně odsáty vysoce výkonným vysavačem s úzkou štěrbinovou hubicí. Na látkové markýzy působí agresivní městské spady a proto je nutné markýzu čistící chemií čistit opakovaně až 2x či 3x v jednom čistícím cyklu. Naše firma dokáže zajistit i mytí oken a čištění markýz Ostrava ve výškách. Pro práci ve výškách využíváme horolezeckou a speleologickou techniku, hydraulické rameno a vysokozdvižnou plošinu. Přednostně volíme pro práci ve výškách hydraulické rameno či vysokozdvižnou plošinu, pokud to ovšem dovolí okolní podmínky. Výškové mytí oken a čištění markýz Ostrava zajišťují naši bezúhonní zaměstnanci, kteří mají platnou licenci pro práci ve výškách a jsou proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Kromě mytí oken a čištění markýz Ostrava mohou naši zákazníci využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domů, kanceláří, firem, rezidencí nebo vil, úklidy po stavbách a rekonstrukcích Ostrava, strojové čištění a fluatace podlah Ostrava, strojové čištění a tepování koberců Ostrava, odstranění graffiti Ostrava.

Mytí oken Havířov, Karviná

K velké řadě nabízených služeb firmou A SERVIS LIPKA, s. r. o. patří  i mytí oken Havířov, Karviná. Zajišťujeme mytí a čištění oken, výloh a jiných prosklených ploch na celém území České a Slovenské Republiky a také ve Německu i Rakousku. Za dobu naší působnosti v oblasti mytí oken jsme získali mnoho zkušeností a jsme schopni zajistit svým zákazníkům velmi kvalitní provedení služeb. Mytí oken Havířov, Karviná může mít formu nepravidelného mytí či jednorázového zbavení nežádoucích nečistot z oken nebo pravidelně se opakující čištění oken. Mytí oken Havířov, Karviná uskutečňujeme tzv. trikem suchého leštění – k vyčištění oken nikdy nepoužíváme leštící přípravky. Okna v závěrečné fázi leštíme jen na sucho bavlněnou plenou. Naše firma je vybavena také technikou, která umožňuje práci ve výškách a na těžko přístupných místech. Za využití horolezecké a speleologické techniky nebo hydraulických ramen a vysokozdvižných plošin při mytí oken Havířov, Karviná docílíme důkladného vyčištění oken, výloh a jiných prosklených ploch umístěných na těžko přístupných místech. Mytí oken Havířov, Karviná ve výškách vykonávají naši bezúhonní a odborně školení pracovníci, kteří mají platnou licenci na tento typ práce. Mytí oken v Praze je realizováno pro celou řadu našich zákazníků, institucí, obchodních center, škol, úřadů, apod. Mezi další poskytované služby úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. řadíme denní a pravidelné úklidy bytů, domů, domácností, kanceláří, obchodů, provozoven, rezidencí, vil a firem Havířov a Karviná, strojové čištění a tepování koberce i čalounění Havířov a Karviná, strojové čištění a fluatace podlah Havířov a Karviná, odstraňování graffiti a nanesení antigraffiti nátěru, čištění žaluzií, látkových i plastových markýz včetně jejich impregnace.

Mytí oken Ostrava

Mytí oken Ostrava – Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. poskytuje svým zákazníkům službu: Mytí oken Ostrava. Tato služba zahrnuje mytí a čištění oken, výloh a různých prosklených ploch.  Mytí oken Ostrava může být realizováno jako pravidelné a opakující se zbavení prosklených ploch veškerých nečistot nebo se může jednat o jednorázové či nárazové mytí a vyčištění oken. Firma A SERVIS LIPKA se v této oblasti pohybuje již řadu let a je zastoupena profesionálním týmem, který zaručí kvalitně provedenou práci. Mytí oken Ostrava mohou naši zákazníci využít, pokud potřebují zbavit prosklené plochy běžného znečištění nebo odstranit nežádoucí nečistoty na prosklených plochách po různých stavebních úpravách, rekonstrukcích, apod. Naše firma si poradí i s prosklenými plochy, které se nacházejí na těžko přístupných místech a ve výškách. K těmto případům mytí oken Ostrava máme k dispozici možnosti horolezecké i speleologické techniky. Dále je možné zajistit mytí oken ve výškách a na těžko dostupných místech pomocí hydraulických ramen a vysokozdvižných plošin. Hydraulické ramena a plošiny oproti horolezecké technice volíme přednostněji, jelikož zajišťují mnohem lepší přístup k znečištěným plochám a tím je i zaručeno kvalitnější vyčištění oken. Mytí oken Ostrava probíhá nejčastěji cyklem servisního mytí. intenzita servisního cyklu čištění oken a jiných prosklených ploch je 1x za 60 dní z venkovní strany a 1x za 90 dní z vnitřní strany. K dalším servisním cyklům pro mytí prosklených ploch z venkovní strany patří interval 1x za 60 dní a 1x za 90 dní. . Naše firma poskytuje i služby, které zahrnují: denní a pravidelný úklid domácnosti, bytu, domu, kanceláře Ostrava, úklid po stavbě i rekonstrukcích Ostrava, úklid po malování a malířích Ostrava, úklid po záplavách Ostrava, úklid před otevřením prodejen Ostrava. Dále také provádíme strojové čištění a tepování koberců Ostrava, strojové čištění a restaurování podlah Ostrava, voskování a fluatace podlah Ostravaa odstranění grafiti Ostrava.

Mytí oken v Olomouci

Mytí oken v OlomouciFirma A SERVIS LIPKA, s. r. o. je úklidovou firmou, která svým zákazníkům poskytuje širokou nabídku služeb. Naše firma se specializuje na mytí oken, výloh a dalších prosklených ploch. K dokonalému provedení mytí oken v Olomouci  využíváme tzv. trik suchého leštění. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze na suchou bavlněnou plenou. Naše firma je schopna zajistit i mytí oken v Olomouci  ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí oken v Olomouci  ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Našim zákazníkům dokážeme vyčistit i markýzy, žaluzie či rolety. Toto čištění si zákazník může nechat zajistit součastně při realizaci mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch nebo se může jednat o samostatně provedenou práci. Součástí mytí oken v Olomouci  je i kvalitní vyčištění okenních rámů a venkovních i vnitřních parapetů. Mytí oken v Olomouci  může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i denní a pravidelný úklid bytů, domů, vil, rezidencí, kanceláří či firem Praha a Olomouc, úklid po stavebních pracích a rekonstrukčních činnostech Praha, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Olomouc a Praha, strojové čištění a fluatace Praha, odstranění graffiti Praha i Olomouc.

Mytí oken Ostrava

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky zajišťuje mytí oken Ostrava. Při mytí oken Ostrava dokážeme zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou silně znečištěné, například nečistoty po stavebních a řemeslných pracích apod.. V případě, že při mytí oken Ostrava je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění tzv. korundové žiletky. Tyto žiletky s rozměrem nejméně 10 cm zaručí, že nedojde k poškrábání skleněných ploch. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií, reklamních i nedovolených polepů, odstraňování zbylého lepidla po stržených fóliích či odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Ostrava, musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití velmi kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot, strhávání fólií a polepů apod. prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by nebyl pro tuto práci vybaven vhodnými a kvalitními pomůckami, mohlo by dojít k silnému poškození prosklených ploch. Na oknech nebo výlohách budou vidět škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Pro mytí oken Ostrava používáme tzv. trik suchého leštění. Na prosklené plochy nepoužíváme žádné leštící přípravky. Mytí oken Ostrava je realizováno i ve výškách. Pro výškové práce máme k dispozici speciální techniku, jedná se o horolezeckou a speleologickou techniku, vysokozdvižné plošiny i hydraulická ramena. Naše úklidová firma nabízí svým zákazníkům řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, rezidencí a firem v Brně, úklidy po stavebních pracích v Brně, strojové čištění a tepování koberců v Brně, strojové čištění a voskování podlah v Brně, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru v Brně.